LOWELL EDGAR PRODUCTIONS
MUSIC ALBUM PAGE

Email:  [email protected]

Kumu Hula Sylvia Puananihaʻaheo Edgar Digital Albums​​

Kahiko Hula 101
Released 2010
https://store.cdbaby.com/cd/khspe

Kahiko Hula 201
Released 2012
https://store.cdbaby.com/cd/kumuhulasylviapuananihaa

Nani Edgar
CD Album

East of Maui
Released 2012
https://store.cdbaby.com/cd/nani12

Aolani
CD Albums

Funny Love
Released 2014
https://store.cdbaby.com/cd/aolani

Kauoha Wau
Released 2017
https://store.cdbaby.com/cd/aolani2

Kūlia I Ka Pūnāwai
Kumu Hula Association
of Southern California
Double CDs Album

Kaulana Nā Pua
Released 2015
https://store.cdbaby.com/cd/kuliaikapunawai

Kumu Hula Pilialoha Christiansen
Digital Album

Pupukahi I Holomua​
Released 2010
https://store.cdbaby.com/cd/khpc