Ka Pule A Ka Haku (Pule)​​​
Our Father Who Art In Heaven (Prayer) - Matthew 6: 9-13

E ko makou Makua
i loko o ka lani
e hoano ia kou inoa

E hiki mai kou aupuni
e malama ʻia kou makemake ma ka honua nei
e like me ia i malama ʻia ma ka lani la

E haʻawi mai ia makou i keia la
i ʻaina makou no keia la

E kala mai hoʻi ia makou i ka makou
     lawehala ʻana
me makou e kala nei i ka poʻe i lawehala
     i ka makou

Mai hoʻokuʻu ʻoe ia makou i ka
     hoʻowalewale ʻia mai
E hoʻopakele no naʻe ia makou i ka ʻino

No ka mea
Nou ke aupuni
a me ka mana
a me ka hoʻonani ʻia a mau loa aku

​ʻAmene ʻAmene


Our Father
who art in Heaven
Hallowed be Thy name

Thy kingdom come
Thy will be done on Earth
as it is in Heaven

Give us this day
our daily bread

And forgive us our debts

as we have forgiven our debtors


And lead us not into temptation

but, deliver us from evil

For thine is the kingdom
and the power
and the glory
forever

​Amen
Source:  Nā Hīmeni O Ka ʻEkalesia

Kumulipo​​​​ - Hawaiian Creation - Verses 1-14
(Mele Koʻihonua - Genealogical Chant)

O ke au i kahuli wela ka honua
O ke au i kahuli lole ka lani
O ke au i kukaʻiaka ka lā
E hoʻomālamalama i ka malama
O ke au o Makaliʻi i ka pō
O ka walewale hoʻokumu honua
O ke kumu o ka lipo i lipo ai
O ke kumu o ka pō i pō ai
O ka lipolipo o ka lipolipo
O ka lipo o ka lā o ka lipo o ka pō
Pō wale hoʻi hānau ka pō
Hānau Kumulipo i ka pō he kāne
Hānau Pōʻele i ka pō he wahine​​
At the time when the earth became hot
At the time when the heavens turned about
At the time when the sun was darkened
To cause the moon to shine
The time of the rise of the Pleiades
The slime, this was the source of the earth
The source of the darkness that made darkness
The source of the night that made night
The intense darkness, the deep darkness
Darkness of the sun, darkness of the night
Nothing but night, the night gave birth
Born was Kumulipo in the night, a male
​Born was Poʻele in the night, a female
Source:  The Kumulipo A Hawaiian Creation Chant
               Martha Warren Beckwith


​​Hoʻonani I Ka Makua Mau
​(Haipule - Doxology)

Hoʻonani i ka Makua mau

Ke Keiki me ka ʻUhane nō

Ke Akua mau hoʻomaikaʻi pū

Ko kēia ao ko kēlā ao

​ʻAmene
Praise God from whom all blessings flow,

Praise Him all creatures here below,

Praise Him above ye heavenly host,

Praise Father, Son, and Holy Ghost.

​Amen
Source:  Nā Hīmeni O Ka ʻEkalesia

Mele Kuahu​
​(Altar Prayer)

E Laka e​

Pupu weuweu e Laka e

E Laka i ka leo

E Laka i ka loaʻa

E Laka i ka waiwai

E Laka i na mea apau

E Laka e

​Pupu weuweu e Laka eO Goddess Laka​

O Wildwood bouquet, O Laka!

O Laka, queen of the voice!

O Laka, giver of gifts!

O Laka, giver of bounty!

O Laka, giver of all things!

O Goddess Laka

O Wildwood bouquet, O Laka!
Source:  Unwritten Literature of Hawaii
               The Sacred Songs of the Hula
               Nathaniel B. Emerson 

​Kaleleonālani Oli
​(Mele Hōʻihi - Chant of Praise)

He inoa nou e Kaleleonālani
Moʻopuna ʻoe a Kalaiʻōpuʻu

Aloha nui ʻia ke Kuini ʻEma
I ka nahenahe mai o kō leo

I ka maikaʻi o nā ʻōlelo
Piha hauʻoli nā makaʻāinana

ʻO ko lākou hoa aʻe like ai
Helu ʻekahi o ke aupuni lani

He lani nui ʻoe a he hiwahiwa
Hiʻipoi ʻia nei e ka lāhui

​He inoa nou e Kaleleonālani


This is your name chant, o Kaleleonālani
Descendant of Kalaiʻōpuʻu

Dearly loved are you, Queen Emma
For the softness of your voice

For the kindness of your words
Thy people are filled with joy

They like to compare you to
The greatest in the kingdom of heaven

You are a great chiefess, dearly beloved
Much praised by your people.

​This is your name chant, o Kaleleonalani
Source:  He Lei no ʻEmalani
               M. Puakea Nogelmeier

Aia ʻEmalani Lā
​(Mele Mākaʻikaʻi - Travel Chant)

ʻAe, Aia ʻEmalani lā

Aia ʻEmalani lā i ka hele ʻana
I ka mākaʻikaʻi ma kai lā o Puna
ʻO ka hala paukū hoʻi me ka ʻōhiʻa
Ke laʻi lā nō ʻEmalani i laila

I ka lae hala o Koʻolau
Ua lau ua mano ke aloha
ʻO ka hiki nō me ke aloha
I lohe i ʻike i lono ʻoukou a pau

​He inoa nō ʻEmalani


​​

There is Emmalani in her travels
Touring at the sea of Puna
The hala, intermixed with the ʻōhiʻa
Emmalani is content at that place

In the hala-covered capes of Koʻolau
Plentiful, boundless is the affection
The arrival, with such love
So that all of you hear, see, and know

In the name of (Queen) Emmalani


Source:  He Lei no ʻEmalani
               M. Puakea Nogelmeier


Kāua I Ka Nani Aʻo Hilo​
Composed By: Princess Kekaulike Kinoiki II & Keahinuiokīlauea; Early 1880's

​​ʻAe, Kāua i ka nani aʻo Hilo

Kāua i ka nani aʻo Hilo
I ka ua lolokū i Hanakahi

ʻAkahi hoʻi koʻu manene
I ka meʻeu hoʻi o koʻu oho

He ʻūlāleo paha na ka ʻiʻiwi
ʻIkuā mai lā i Hāʻili

Ilihia i ka leo o ka manu
E wā mai lā i ʻŌlaʻa

Ua laʻa ʻia pua i ʻaneʻi
Eia ma kou kīʻaha

Ua hoʻolawa ʻia e Liʻa
Me nā lehua i Panaʻewa

Haʻina ʻia mai ka puana
Ka hiku o na lani he inoa

He inoa nō ka lani Kāwika Kalākaua

​​

You and I amidst Hilo's charm
In the pouring rain of Hanakahi

It is the first time I've been thrilled
The hair on my head rises

Perhaps it is the chant of the ʻiʻiwi bird
In distant Hāili

I am astonished by the voice of the birds
That clamor in ʻŌlaʻa

The flower is reserved here
It is in my vessel

Gathered together by Liʻa
Are the lehua of Panaʻewa

Tell the refrain
In the name of the seventh ruler

​In the name of David Kalākaua The Royal One

E Hoʻi Ke Aloha I Niʻihau​
Traditional

​​ʻAe, E hoʻi ke aloha i Niʻihau

E hoʻi ke aloha i Niʻihau ea
I ka wai huna o ka paoʻo ea

O ka ʻulu hua i ka hāpapa ea
E ke ko ʻeli aʻo Hālāliʻi ea

Aia o Nihoa mahope ea
I ka moku hāpapa i ke kai

O ka lā welawela i ke kula ea
Ke huli ke alo i Kauaʻi ea

Haʻina ia mai ka puana ea
No Kapiʻolani no lā he inoa

​He inoa nō Kapiʻolani
​​

My love returns to Niʻihau
To the hidden waters of the paoʻo fish

To the breadfruit that blossoms on the flats
The sugar cane of Hālāliʻi dug out by hand

Nihoa lies beyond (Niʻihau)
With its many reefs in the sea

The sun beats down on the plains
Where it turns to face Kauaʻi

Tell the refrain of our praise
A namesong for Kapiʻolani

​In the name of Kapiʻolani


Aia I Kauaʻi Kō Lei Aliʻi​
Composed by:  Mrs. Nahaukapu, Iwilei, Dec. 17, 1894
Published in Ka Nupepa Ka ʻOiaʻiʻo, Dec. 21, 1894

​​ʻAe, Aia i Kauaʻi kō lei Aliʻi

Aia i Kauaʻi kō lei Aliʻi
Ka luna kiʻekiʻe o Hāʻupu
A he pua a he wohi nāu e Kawelo
Ke aliʻi mahamaha ʻia i ka wai

ʻO ka wai kaulana o Kemamo
A he wai e inu nou e Kalani
Eia ka pua e Manō Kalani
Ke kumu aliʻi ou kūpuna mai

Haʻina e ka wohi nona ka lei
O Liliʻu i ka walu o nā lani

He inoa nō Liliʻuokalani


​​​

There at Kauaʻi is your royal lei
The paramount ruler of Hāʻupu
A flower, an adornment for you, Kawelo
The chief comforted by the water

The famous water of Kemamo
Waters for you to drink
Here is the flower of Manō, the Heavenly one
The foundation of your ancestors

Told is the sacred one for whom is the lei
Liliʻu, the eighth of the chiefs

​In the name of Liliʻuokalani

ʻAnapau​
Traditional

​​ʻAe, He aha e ka hana ʻAnapau

He aha e ka hana ʻAnapau lā
Holo lio e ka hana ʻAnapau lā ea ea

He aha e ka hana ʻAnapau lā
Hoʻolewa e ka hana ʻAnapau lā ea ea

I luna aʻe ʻoe ʻAnapau lā
I luna loa ʻoe ʻAnapau lā ea ea

I lalo iho ʻoe ʻAnapau lā
I lalo loa iho ʻAnapau lā ea ea

He aha e ka lole ʻAnapau lā
He silika e ka lole ʻAnapau lā ea ea

Haʻina e ka hana ʻAnapau lā
Ua pau e ka lewa ʻAnapau lā ea ea

Haʻina kō maʻi ʻAnapau lā
Ua pau e ka lewa ʻAnapau lā ea ea

He maʻi no ʻAnapau


​​

What does ʻAnapau do?
ʻAnapau rides a horse.

What does ʻAnapau do?
ʻAnapau goes here and there.

Up goes ʻAnapau.
Way up high goes ʻAnapau.

Down goes ʻAnapau.
Way down goes ʻAnapau.

What does ʻAnapau wear?
Silk clothing ʻAnapau wears.

Tell the refrain of what ʻAnapau does.
All is finished for ʻAnapau.

Tell the refrain of the maʻi of ʻAnapau.
All is finished for ʻAnapau.

The maʻi chant for ʻAnapau
(Procreation Chant for Queen Liliʻuokalani)