Oli Aloha
Chant of Loving Welcome
(Traditional)


Oli Lei
​(Traditional)Onaona i ka hala me ka lehua
He hale lehua no ia na ka noe
ʻO kaʻu no ia e ʻanoʻi nei
E liʻa nei hoʻi ʻo ka hiki mai

A hiki mai no ʻoukou    
A hiki pu no me ke aloha

Aloha e
Aloha e
Aloha e

​​Fragrant with pandanus and lehua
It is a house of lehua made by the mist
There is that which I desire
Which I need have a yearning for
    and that is the arrival
And indeed you all have come to me
And you have come together
    with hearts full of love
May love be with you
May love be with you
May love be with you
Ke lei mai la o Kaʻula i ke kai​     
Ke mālamalama o Niʻihau ua mālie
A mālie pā ka Inuwai
Ke inu mai la nā hala o Naue i ke kai
No Naue ka hala                                
No Puna ka wahine                            
No ka lua nō i Kīlauea
Kaʻula wears the ocean as a wreath
Niʻihau shines forth in the calm
After the calm blows the wind Inuwai
Naue’s palms then drink in the salt
From the Naue the palm,
From Puna the woman
Aye, from the pit of Kīlauea

Hoʻopuka Ē Ka Lā
Rise, O Sun
(Traditional)
Kona Kai ʻŌpua  
Kona Sea, Clouds Bank
(Kalola)


​​​​​​​

Rising O Sun in the east
With a procession going to Kumukahi
Dancing are the ʻiwa birds with Hiʻiaka
And Kapo-Laka in the verdant grove
Moving ahead are the dancers toward me
And to the sacred presence
Of the most divine
Let the sacred ways return to the chiefs
Let us all give everlasting praise

Tra-la-la-la

In the name of Hiʻiaka-in-the-bosom-of-Pele
ʻAe, Hoʻopuka ē ka lā ma ka hikina

Hoʻopuka ē ka lā ma ka hikina
Me ka huakaʻi hele no Kumukahi
Haʻa mai na ʻiwa me Hiʻiaka
Me Kapo-Laka i ka uluwehiwehi
Neʻe mai na ʻiwa ma kuʻu alo
Me ke alo kapu 
O ke aiwaiwa
Hoʻi no e ke kapu me nā aliʻi
E ola makou apau loa la

Ea la ea la ea

He Inoa Nō Hiʻiaka-i-ka-poli-ʻO-Pele
ʻAe, Kona kai ʻōpua i ka laʻi

Kona kai ʻōpua i ka laʻi
ʻŌpua hīnano i ka mālie

Hiolo nā wai a ke kēhau
Ke nāʻū la 
Nā kamaliʻi

Ke kāohi la i ke kukuna o ka lā
Kuʻu lā koili i ke kai

Pumehana wale hoʻi ia ʻāina
Aloha na kini
Aʻo Hoʻolulu

Haʻina ka inoa nō kuʻu lani
Nō Liholiho nō la he inoa

​Ea la ea la ea

He Inoa Nō Liholiho

The cloud bank over Kona’s peaceful sea
Like the hīnano flower in the calm

The chilly dew falls to the ground
The nāʻū is chanted
By the playful children

Hold back the rays of the sun
My sun resting on the surface of the sea

Very warm is the land
Very loving the countless progeny
Of Hoʻolulu

Thus is the name of my liege
Liholiho indeed is your name

Tra-la-la-la

In the name of Liholiho
Kāwika
(Traditional)


Mele Inoa Nō Kalākaua
Name Song for Kalākaua
(Traditional)


ʻAe, Eia no Kāwika

Eia nō Kāwika ēhē
Ka heke aʻo nā pua ēhē

Ka uila ma ka hikina ēhē
Mālamalama Hawaiʻi ēhē

A kuʻi e ka lono i Pelekane ēhē
A lohe ke kuini o Palani ēhē

Nā wai e ka pua i luna ēhē
Kapaʻakea he makua ēhē

Haʻina ʻia mai ka puana ēhē
Ka lani Kāwika he inoa la

​Ea la ea la ea

He Inoa Nō Ka Lani Kāwika Kalākaua
​​

Here is David
The greatest of flowers

The lightning in the East
Brightening Hawaiʻi

Word reached England
Heard by the Queen of France

Who is the offspring of high rank
Kapaʻakea is his father

Tell the refrain
In the name of David The Royal One

Tra-la-la-la

In the name of David Kalākaua
                          The Royal One
 


​​​​​​ʻAe, Kalākaua he inoa ka pua maeʻole i ka lā

ʻO Kalākaua he inoa
ʻO ka pua maeʻole i ka lā

Ka pua maila i ka mauna
I ke kuahiwi o Mauna Kea

Ke ʻā maila i Kīlauea
Mālamalama i 
​     Wahinekapu

A ka luna o Uwē-Kahuna
I ka pali kapu o Kaʻau ea

Ea mai ke aliʻi kia manu
Ua wehi i ka hulu
     o ka mamo

Ka pua nani aʻo Hawaiʻi
ʻO Kalākaua he inoa

​Ea la ea la ea

He Inoa Nō Ka Lani Kāwika Kalākaua
​​

Kalākaua is his name
A flower that never fades in the sun

It blooms on the summit
In the forest of Mauna Kea

Glowing white is Kīlauea
Bright is the image of the
     Sacred Woman

Up there at Uwē-Kahuna
Is the sacred cliff of Kaʻau

The chief comes to catch the bird
To adorn himself in the feathers
     of the mamo bird

The beautiful flower of Hawaiʻi
Kalākaua is his name

Tra-la-la-la

In the name of David Kalākaua
                             The Royal One
 
A Kona Hema ʻO Ka Lani
The King of South Kona
(Traditional)


Heʻeia
(J. Kalahiki)


ʻAe, A Kona Hema ʻO Ka Lani

A Kona Hema ʻo ka lani
Nānā iā Kaʻawaloa
ʻIke i ka laʻi o ʻEhu
Ehuehu ʻoe e ka lani

Ka helena ʻo Hawaiʻi
Mālamalama nā moku
Ahuwale nā kualono
ʻIke ʻia ka pae ʻōpua

E kuku ana i ke kai
I ke kai hāwanawana
ʻŌlelo ʻo Kawaihae
Hae ana e ka nāulu

Lēʻī mai ʻo Kōhala
I ka nuku nā kanaka
Haʻina mai ka puana
O ka lani Kaulilua

Ea la ea la ea
​ 
He Inoa Nō Ka Lani Kāwika Kalākaua


ʻAe, He mele nō Heʻeia

Aia i Heʻeia la
I ka nalu e heʻe ana

Heʻe ana i ka lala la
Hoʻi ana i ka muku

A naʻu i kikaha la          
A ʻoia aʻe kai

A he kuhihewa koʻu la
Aia i ka poli

Haʻina mai ka puana la
ʻO Halala-i-ka-nuku-manu

Ea la ea la ea

He Inoa Nō Ka Lani Kāwika Kalākaua


At Heʻeia
Waves roll in

Surfing towards the right
Turning to the left

It was I who rode
In the water's edge

I thought that she was here
In my embrace

Tell the refrain
To Halala-i-ka-nuku-manu

Tra-la-la-la

In the name of David Kalākaua
                             The Royal One​
 
The king at South Kona
Beholds Kaʻawaloa
And senses the peace of ʻEhu
The power of your majesty

Face of Hawaiʻi
Islands radiant
Ridges erect
Cloud banks seen

Rising in the sea
In the whispering sea
Voice of Kawaihae
O showers, pour forth

Kōhala is crowded
The throng at the mouth
Tell the refrain
Of his majesty Kaulilua

Tra-la-la-la

In the name of David Kalākaua
                             The Royal One
ʻUla Nōweo
(Traditional)


He Inoa Nō Liliʻu
In the Name of Liliʻu
(John Kaulia - Chant also attributed to Anton Kaʻōʻō)


ʻAe, ʻUla Nōweo

ʻUla nōweo lae
Lā e ka lae lae
Ka pua ʻilima lae

A ka lae aʻo Nohili lae
Kahawai lana lae
O ka ʻawapuhi lae

Ua ʻike wale ʻoe lae
I ka ua loku lae
Aʻo Hanalei lae

Lipolipo wale ʻoe lae
Aʻo ka nahele lae
Aʻo Hoʻohie lae

Haʻina mai ka puana lae
La he inoa lae
No Kamohaʻi lae

​Ea la ea la ea

He Inoa Nō Kamohaʻi
​​

Bright red are
The sunbeams that shine down
On the ʻilima blossoms

At the cape of Nohili
A stream flows
Through the ginger

You see
The heavy rains
Of Hanalei

Deep green
Is the forest
Of Hoʻohie

The story is told
Of a name chant
For Kamohaʻi

Tra-la-la-la

In the name of Kamohaʻi
 
ʻAe, Liliʻu e noho nani mai 

Liliʻu e noho nani mai
Kō kino e kiʻi milimili

Kō maka e nōweo nei
Kō pāpālina e kuku ana

Kō poʻohiwi ani peʻahi
Kō poli e nahenahe wale

Kō kuli e nuku moi ʻoe
Kō wāwae kau mai iluna

Haʻina ʻia mai ana ka puana
Liliʻu e noho nani mai

​Ea la ea la ea

He Inoa Nō Liliʻuokalani
 


O Liliʻu sitting beautifully     
Your body to fondle lovingly

Your eyes are bright
Your cheeks are so plump

Your shoulders sway like a fan
Your bosom is so soft

Your knees are like a moi-fish nose
Your feet are lifted up

Tell the refrain
O Liliʻu sitting beautifully

Tra-la-la-la

In the name of Liliʻuokalani
 
He Mele Nō Waipiʻo
(Traditional)


Oli Hoʻi
(Traditional)


ʻAe, A lalo māua o Waipiʻo 

A lalo māua o Waipiʻo   
ʻIke i ka nani o Hiʻilawe
E lalawe mai a oki
I nā hala o Naue i ke kai
Me nā lehua luʻuluʻu pali
Noho ana lohe i ke kani a ka ʻōʻō
Hoʻolono aku i ka leo o ke kāhuli

Kāhuli aku
Kāhuli mai
Kāhuli lei ʻula lei ʻākōlea
Kōlea kōlea kiʻi i ka wai
Wai ʻākōlea
Wai ʻākōlea

Ha ihi e
Ha ihi a

He inoa nō Waipiʻo

Kāhuli - Land shells
ʻĀkōlea - A native fern
Kōlea - Pacific Golden Plover
                  migratory bird


Here we are below Waipiʻo
We witness the beauty of Hiʻilawe
We have cut and brought with us
The hala of Naue by the sea
As well as the lehua hanging from the cliffs
Enjoying the singing of the ʻōʻō birds
Listening to the voice of the kāhuli

Trill afar
Trill near
Kāhuli red lei, Lei of ʻākōlea
Kōlea, Kōlea, Fetch the waters
Water from the ʻākōlea
Water from the ʻākōlea

Sacred breath
Sacred breath

In the name of Waipiʻo

 
ʻAe, Hoʻi e hoʻi la hoʻi e ka ʻohu e 

Hoʻi e hoʻi la
Hoʻi e ka ʻohu e
I ka uka lehua
Aʻo kula manu e
Onaona i ke ala
Lau ʻo ke kupukupu
Kupu aʻe ke aloha
Noho pono i ka niʻo
Ea la ea la ea

​He inoa nō ka oli hoʻi


They return, return
The mists return once again
To the upland home of lehua
The haunt of many birds
Very sweet is the fragrance
Of the leaves of the fern
There love sprouted and grew
To dwell on the heights

Tra-la-la-la

In the name song